EUR/CZK  25,390USD/CZK  23,12429.02.2020

Latinská Amerika | Exotika | Peru | Colombia | Mexico | Cuba | Venezuela


 

Latinská Amerika, ta část světa, která byla na konci 15. století kolonizována Španěly a Portugalci. Dochází k promíchání rasy, kultury, gastronomie a životního stylu. Zaujímá poměrně velké území amerického kontinentu – od Mexika pro Chile, přesto máte pocit, „ že jste stále doma „, všude se hovoří krásnou španělštinou, jen v Brazílii příbuznou portugalštinou, na některých karibských ostrovech se setkáváme i s angličtinou, francouštinou a holandštinou. Ve všech zemích přežívají i původní, předkolonizační jazyky (dialekty), které jsou od výše uvedených jazyků velmi odlišné.

Vzhledem k příznivému klimatu lze do těchto zemí cestovat prakticky v kterémkoliv ročním období a každý si zde přijde určitě na své – vychutná si koupel v teplé mořské či oceánské vodě, či se bude toulat ve výškách zdejších hor a objevovat v nich stará města, brouzdat pralesem nebo poznávat dochovalosti starých kultur a dědictví kolonizace.

 

  Virtuální katalog
Virtuální katalog
Rychlé vyhledání zájezdu
Destinace:
Kategorie hotelu:
Délka pobytu:
Typ zájezdu: