EUR/CZK  25,390USD/CZK  23,12429.02.2020

Peru

Peru je po Brazílii a Argentině třetí největší zemí Jižní Ameriky. Jeho rozloha činí 1.285.216 km2. Zeměpisně je Peru rozděleno na tři přírodní oblasti: pobřeží omývané vodami Tichého oceánu, Andy s nejvyšší horou Huacaránem měřícím 6.788 metrů nad mořem, a pralesní oblast, největší hydrografickou pánev na světě, kde pramení řeka Amazonka. Podle posledního sčítání lidu z roku 2014 má Peru 30.814.175 milionů obyvatel, z nichž 80% hovoří španělsky a zbylých 20% kečuánsky, aymarsky a jinými domorodými amazonskými jazyky. Oblast, kde leží dnešní Peruánská republika, byla již před 20.000 lety obývána různými skupinami lovců a sběračů. Tisíc let před Kristem zde vznikaly velké starobylé civilizace, které později vyvrcholily vytvořením říše Inků. Tato říše zanechala stopy mohutného rozvoje, který byl přerušen v XV. století příchodem španělských dobyvatelů. Dobývání (conquista) a boj za nezávislost trvaly přibližně 3 století.