EUR/CZK  25,035USD/CZK  23,20520.02.2020

Peru » info

Proč do Peru? Za exotikou BEZ MASOVÉ TURISTIKY, za tajuplným poznáním země plné významných památek, srdečných a pohostinných lidí, zemí s nádhernou a velmi různorodou krajinou, s jedinečnou gastronomií, s krásnými a klidnými plážemi BEZ MASOVÉ TURISTIKY,…

Peru je po Brazílii a Argentině třetí největší zemí Jižní Ameriky. Jeho rozloha činí 1.285.216 km2. Zeměpisně je Peru rozděleno na tři přírodní oblasti: pobřeží omývané vodami Tichého oceánu, Andy s nejvyšší horou Huacaránem měřícím 6.788 metrů nad mořem, a pralesní oblast, největší hydrografickou pánev na světě, kde pramení řeka Amazonka. Podle posledního sčítání lidu z roku 2014 má Peru 30.814.175 milionů obyvatel, z nichž 80% hovoří španělsky a zbylých 20% kečuánsky, aymarsky a jinými domorodými amazonskými jazyky. Oblast, kde leží dnešní Peruánská republika, byla již před 20.000 lety obývána různými skupinami lovců a sběračů. Tisíc let před Kristem zde vznikaly velké starobylé civilizace, které později vyvrcholily vytvořením říše Inků. Tato říše zanechala stopy mohutného rozvoje, který byl přerušen v XV. století příchodem španělských dobyvatelů. Dobývání (conquista) a boj za nezávislost trvaly přibližně 3 století.

Oficiální název státu : Peruánská republika - República del Perú. Rozloha : 1.285.216 km2 (27. místo na světě), pevnina: 1,28 mil. čtv. km, voda: 5220 čtv. Km. Hranice: celkem 7461 km, sousední země:1075 km Bolívie, Brazílie 2995 km, 171 km Chile, Kolumbie 1800 km, Ekvádor 1420 km. Pobřežní linie : 2414 km. Počet obyvatel: 30.814.175 obyvatel (2014), Hustota: cca 23,4 obyv./km² (20014). Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 54,1 %. Roční přírůstek: 1,11 % (2014), Porodnost: 1,885 % (2013), Úmrtnost: 0,597 % (2013), Analfabetismus: 6,2 % (2012).

Národnostní složení Peruánské občanství má cca 98 % obyvatelstva, v pohraničních oblastech žijí Ekvádorci a Bolívijci. V Peru žije téměř milión obyvatel čínského původu a přibližně 500.000 osob japonského původu. Většinou jsou to potomci rodin, které emigrovaly do Peru za prací koncem minulého století a nyní mají peruánské státní občanství. Z dalších národností zde žijí Španělé, Němci, Francouzi, Italové, Američané - většinou již potomci původních přistěhovalců a jejich počty se pohybují řádově v desetitisících. 45 % obyvatelstva Peru jsou potomci původního indiánského obyvatelstva, 37 % tvoří míšenci původního obyvatelstva a bělochů, 15 % jsou běloši a ostatní jsou černoši (2 %) a jiná přistěhovalecká etnika. V pralesní amazonské části Peru žije v současné době celkem 190 tis. příslušníků 48 etnických amazonských domorodých skupin, mezi kterými je nejpočetnější indiánský kmen Ashaninkas s 51 tis. osob.

Náboženské složení 81,3 % římsko-katolické, 12,5 % protestantské. Úřední jazyk : španělština, ostatní jazyky: quechua a aymara. Dalšími používanými jazyky jsou angličtina a amazonské jazyky jivaro, peba-yagua, huitoto, pano, tacana, zaparo, cahuapana, catuquinea-tucano, shimacu, arawuakan, tupic guarani. Hlavní město : Lima (celá metropolitní oblast - 9.585,636 obyv.). Další města:   Arequipa(852,873 obyv.), Trujillo (776.876 obyv.), Chiclayo (588.995 obyv.), Iquitos (427.367 obyv.), Piura (427.124 obyv.), Cusco (413.006 obyv.). Politické členění : 25 regionů + zvláštní provincie Lima, 195 provincií a 1833 distriktů.

Státní zřízení: republika, prezidentský systém, Platná ústava: schválena referendem 31. 10. 1993, v platnosti od 30.12.1993. Prezident: je volený ve všeobecných volbách na období 5 let a řídí vládu. Nemůže být znovu zvolen bezprostředně na další období. Prezidentem je od roku 2006 Alan García Pérez. Výkonný systém: činnost vlády koordinuje předseda Rady ministrů – premiér. Legislativní systém: 120-členný jednokomorový Kongres volený na období 5 let. Soudní systém: Nejvyšší soud (18 nejvyšších soudců), Vyšší soudy (284 vyšších soudců), Soudy prvního stupně (564 soudců-specialistů), Smírčí soudy (182 soudců). Ústavní soud a Nejvyšší státní zastupitelství (Ministerio Público) jsou nezávislými subjekty v soudním systému.