EUR/CZK  25,160USD/CZK  22,79825.01.2020

Brasil » info

Brazílie zaujímá 43% povrchu celé Jižní Ameriky. Hraničí se všemi jihoamerickými státy s výjimkou Chile a Ekvádoru. Zdejší podnebí je teplé a vlhké v tropické oblasti, která zahrnuje témer celý stát, a mírné a suché na jihu. Obyvatelé Brazílie náležejí k temto rasám: bílá evropská (40%), cerná (8%), indiánská (2%), mestická (30%) a mulatská (20%).

Kromě Holanďanu z Pernambuca a Francouzů a Italů, kteří se usadili poblíž Rio de Janeiro a Maranhăo, byli prvními osadníky v Brazílii téměř výlučně Portugalci. Většinové náboženství je katolické, alespoň teoreticky.

Jen málo zemí světa můe nabídnout takové množství, kvalitu a pestrost turistických zážitků jako Brazílie. Svou rozlohou – přes 8,5 milionů km2 – je to pátá země světa a zaujímá téměř polovinu Jižní Ameriky. Od severu k jihu a od východu k západu – v obou případech ve vzdálenostech 4,3 tisíc kilometrů – se zde nacházejí tak kontrastní ekosystémy jako Amazonský prales a pobřeží Atlantiku, s neuvěřitelně hustými lesy, Cerrado a Caatinga s hadovitými stromy a s krajinou, která se výrazně mění v různých ročních obdobích, a Pantanal s planinami, které se v období dešťů zalévají vodou a umožňují bohatý řetězec živočišné reprodukce.

Území Brazílie, kterou na severu protíná rovník a na jihovýchodě Obratník Kozoroha, se nachází téměř celým svým rozsahem v tropické oblasti s malou nadmořskou výškou, kde převládají teploty s průměrem přesahujícím 20°C. Pro turisty to znamená možnost těšit se po celý rok ze stovek nádherných pláží, které leží na pobřeží dlouhém 7,4 tisíc kilometrů, s ideálními větrnými podmínkami pro plavbu lodí a vlastnostmi, které uspokojí snad každého: klidné pláže s bílým pískem, pláže s rozbouřenými vlnami ideálními pro surfaře, městské a hustě navštěvované pláže nebo polodivoké pláže, které navštívil jen málokdo. Všechny pláže v Brazílii jsou veřejné.

Země je rozdělena do pěti zeměpisných oblastí – sever, severovýchod, středozápad, jih a jihovýchod – a v každé z těchto oblastí nabízí mnoho různých možností pro turistický ruch. I když všechny mají něco společného – přírodní krásu země -, najdeme v každé z nich i něco zvláštního, co způsobuje, že objevování Brazílie je dobrodružství, které sahá od jedinečně krásných řek, údolí a hor až po koloniální minulost a historii počínající v XVI. století.

Brazílie: turistika jako poslání

Země je vybavena kongresovými středisky, výstavišti a hotelovou infrastrukturou, kde je možno pořádat kongresy, veletrhy a výstavy. Brazílie využívá služeb nejvýznamnějších leteckých společností a její hotelová síť je složena z národních podniků i z několika nejvýznamnějších světových hotelových řetězců. Díky rostoucímu přílivu turistů nabízí příležitosti v různých sektorech jak pro návštěvníky, tak i pro investory v turistickém ruchu. Existují zde možnosti investic v námořní oblasti, v podobě stavby lodí; v urbanistické oblasti, v podobě stavby hotelů, tematických parků a jiných zařízení, i stavby a rozšiřování velkých hotelových center a superhotelů. Turistický sektor prodělal významný růst a díky rozličným turistickým produktům, které Brazílie nabízí, bude v příštích letech určitě růst dál.

Brasílie Hlavní město (1.803.478 oby­vatel) celého státu a federálního distriktu, leží v nadmořské výšce 1.152 metrů, ve státě Goiás, 950 km severozápadně od Rio de Janeira. Projekt přenést hlavní město do vnitrozemí z periferního Rio de Janeira se uskutečnil v roce 1956 a jeho cílem bylo podpořit osídlování a hospodářský rozvoj západní oblasti, jemuž bránila koncentrace téměř veškerého obyvatelstva do oblastí na pobřeží Atlantiku, především do měst Rio de Janeiro a São Paulo. Plán Brasílie, plánované pro 800.000 obyvatel, je dílem architektů Niemeyera a Costy, kteří byli rovněž autory hlavních administrativních budov v odvážném a velice moderním stylu. Hlavní osu města tvoří velká dopravní tepna, podél níž jsou seřazena veřejná a obchodní centra. Protíná ji hlavní ulice z obytných čtvrtí, lemovaná samostatnými obytnými bloky. Stále pokračuje budování silnic a železnic, které vedou z Brasílie do ostatních významých brazilských měst. Brasília byla oficiálně otevřena 21. dubna 1960.

Fortaleza přístav a hlavní město oblasti leží 2.312 km severovýchodně od hlavního města země, Brasílie. Počet obyvatel činí 1.309.000. Demografická exploze z let 1979–1984, způsobená obrovskou imigrací z vnitrozemí – v důsledku sucha – do zdejších „favelas“ (čtvrtí složených z chatrcí), z ní ucinila nejvetší mesto brazilského severu. I zde se rozvinul prosperující turistický průmysl, slavný vynikajícími pokrmy z darů moře. Pro Fortalezu je typické slunce a život, 25 km pláží a množství míst, která nabízejí zábavu, restaurací, barů a kaváren.

Rio de Janeiro Bylo objevené v roce 1502. Obdrželo název Rio de Janeiro, protože záliv Guanabara, místo vylodení, bylo považováno za ústí velké řeky, a k vylodění došlo 1. ledna (portugalsky janeiro). První Portugalci, kteří sem připluli, ztratili řeč při pohledu na mimořádne krásnou scenérii. Snoubí se zde v dokonalé souhře moře, země, podnebí a lidé a v tomto přírodním scénáři kvasí indiánská, bílá i černá kultura. Rio je v současné době nejvýznamnějším brazilským centrem turistického ruchu. Čtvrti jako Copacabana, s větším zalidněním než jakékoli jiné město světa, nebo Ipanema jsou jména, která zvou návštevníky k nezapomenutelným zážitkům z každodenního života v Riu.

Salvador přístav a hlavní město státu Bahia, leží 1.200 km severovýchodně od Rio de Janeira. Bylo to první místo v Brazílii, kam dorazili Evropané v čele s portugalským admirálem Pedrem Alvaresem Cabralem. Salvador byl rovněž prvním hlavním mestem Brazílie. Velká část Horního města, ležícího na útesu, z nějž lze přehlédnout celý záliv, je národní památkou. Stojí zde více než sto kostelu a budov ze XVII. a XVIII. století. Název Bahia, jak se město původně jmenovalo, připomíná, že toto místo je obrovským přirozeným přístavem. Hlavními vývozními produkty jsou doutníky, petrochemické látky, káva a rostlinné oleje. Hlavním produktem státu merícího 561.026 km2 je kakao. Město má 1.507.000 obyvatel, stát 9.470.000.

Sever Brazílie a Amazonský prales Navštívit sever Brazílie například znamená poznat Amazonii, její řeky a prales. Tato oblast oblast nabízí výlety, rybaření a ubytování uprostřed pralesa, ale také poznávání měst, která prožívala svůj největší rozkvět počátkem XX. století díky kaučukovému průmyslu, jako Manaus ve státě Amazonas. Také tu lze poznat oblast, kterou UNESCO vyhlásilo Dědictvím lidstva: Sierra de Capibara ve státě Pará, s jeskynními malbami vzniklými před miliony let.

Na severovýchodě jsou nejpřitažlivější pláže, kde svítí slunce po celý rok, a moře – včetně moře omývajícího souostroví Fernando de Noronha -, kde je navíc možné potápění. Na severovýchodě leží i jedno z nejstarších brazilských měst, Salvador, ve státě Bahia, který byl založen portugalskými kolonizátory v roce 1549 a byl prvním sídlem brazilské vlády; Olinda, ve státě Pernambuco, kde vláda Holanďana Maurícia de Nassau zanechala výrazné kulturní stopy; Fortaleza, ve státě Ceará, kde k charakteristickým znakům města patří vory brázdící moře; a São Luís, ve státě Maranhão, kde Portugalci zanechali silný vliv především v architektuře, kde je mnoho budov ozdobeno typickými kachlíčky.

Na středozápadě – architektura a příroda- leží město Brasília, hlavní město Brazílie. Brasília vybudovaná podle projektu urbanisty Lúcia Costy a architekta Oscara Niemeyera byla založena v roce 1960 a z urbanistického hlediska je jedním z nejvýznamnějších měst světa postavených podle plánu. Ale navštívit středozápad znamená také navštívit oblast plnou kontrastů: památky starých dob – místa, kam v XVII. století mířili bandeirantes hledat úrodnou půdu a zlato, i moderní oblasti – protože velký ekonomický a demografický rozmach oblasti nastal až se založením nového hlavního města od poloviny XX. století. A navíc, kromě scenérie vytvořené stovkami jeskyní v okolí města Bonito v Mato Grosso do Sul zde najdeme bujnou faunu a flóru na svazích Pantanalu a na březích řek, které pramení v Chapada do Guimarães, v Mato Grosso a vytvářejí jedny z největších hydrografických oblastí tohoto světadílu.

Jihovýchod -obchod, zábava, kultura – kromě toho, že se jihovýchod země může pochlubit údolími a horami, které patří k nejkrásnějším na světě, s bujnou vegetací Atlantického pralesa, je hlavním charakteristickým znakem jihovýchodu nádhera města Rio de Janeiro a jeho kulturní a hospodářský život. Jihovýchodní oblast představuje finanční centrum státu a jeho nejprůmyslovější část, s jednou z největších koncentrací obyvatelstva na této planetě. Město São Paulo má například 9 milionů obyvatel – odhaduje se, že v konglomeraci měst, která tvoří takzvanou Metropolitní oblast São Paulo žije 16 milionů obyvatel – a podobně jako Rio de Janeiro nabízí turistům obrovské možnosti v podobě hotelové infrastruktury, obchodů, zábavy a kultury. Na jihovýchodě leží i hornická města – jako Ouro Preto a Congonhas do Campo ve státe Minas Gerais, s typickým urbanistickým rozvržením koloniálního období. V obou městech lze najít díla Aleijadinha, nejvýznamnějšího brazilského sochaře barokního období, a UNESCO obě vyhlásila Dědictvím lidstva.

Jižní oblast – pláže, hory, vodopády a imigranti z Evropy – Brazílie nabízí kromě několika pláží patřících k nejkrásnějším v této zemi i horskou krajinu, která sem přilákala již mnoho imigrantů z Evropy, jež se zde usadili v období mezi polovinou XIX. století a prvními desetiletími století XX. Díky silnému německému a italskému vlivu si zdejší oblast zachovala zvyky těchto zemí a ve své architektuře, kuchyni a svátcích nabízí kulturní svazky, které ji pojí s městy, z nichž přišli její obyvatelé. Kromě toho zde na jihu najdeme jeden z nejbouřlivějších vodopádů planety: vodopády Iguaçu, které UNESCO vyhlásila díky jejich přírodní kráse Dědictvím lidstva.

Tradiční pohostinnost Brazilců v kombinaci s architekturou období, v nichž byla země budována – Koloniální Brazílie (1500–1822), Císařská Brazílie (1822–1889) a Republikánská Brazílie (od roku 1889) představuje složky, které dohromady tvoří jednu z turisticky nejatraktivnějších zemí světa. K tomu přistupuje turistika zaměřená na přírodu – příroda dala vznik názvům jako Terra Papagalis, země papoušků, kterým byla země označována na starých mořeplaveckých mapách, nebo Brazílie, podle stromu brasil s červeným dřevem, který v období zámořských objevů rostl na pobřeží.

Svou rozlohou a bohatstvím přírodních zdrojů představuje Brazílie rezervoár biodiverzity, která patří k největším na světě. Díky svému podnebí a rozmanité krajině nabízí nesčetné možnosti pro participativní turistiku, při níž cestující mohou místo pasivního obhlížení přírody uskutečňovat cesty, které kombinují odpočinek, sport, dobrodružství, kulturu, studium i práci a zahrnují ty nejrůznější zájmy a aktivity, jako například pěší výlety, plavby lodí, horolezectví, pozorování flóry a fauny, fotografování, sportovní rybaření a antropologické výzkumy.